Lesreglement

Lesreglement All-in Tennis Academy

 1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (niveau, leeftijd, etc.). Indien nodig kan de tennisschool besluiten hiervan af te wijken om toch een groep te kunnen vormen. Bij incomplete groepen wordt er een voorstel gedaan vanuit de tennisschool waarbij de extra kosten verdeeld worden. Dit zal met elke groep waar dit op van toepassing is, gecommuniceerd worden.
 2. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid trainer(s). Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tijdstippen vanuit het vorige seizoen.
 3. Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de Kerstdagen) en in de zomervakantie. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de lesdata.
 4. De Lesdata staan op internet: lesdata.
 5. De tennisschool zal uiterlijk 1 week voorafgaande aan de start van de lessen telefonisch of per e-mail berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u 5 dagen voor aanvang van het seizoen nog geen bericht heeft ontvangen gelieve contact met de tennisschool opnemen of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 6. De All-in Tennis Academy beoordeelt aan de hand van een aantal door de vereniging opgestelde richtlijnen of een training wel of geen doorgang kan vinden, in geval dat de banen onbespeelbaar, onbereikbaar zijn. Bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Indien een les uitvalt, zal dit altijd gecommuniceerd worden via onze eigen all-in tennis academy APP.
 7. Bij afwezigheid van de reguliere trainer bestaat de mogelijkheid dat hij vervangen wordt door een andere trainer/trainster. (De vervanger is ten alle tijden een gediplomeerd tennistrainer en bekend binnen de All-in Tennis Academy organisatie).
 8. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, worden in principe altijd ingehaald.
 9. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 10. Een inhaaltraining die uitvalt door weersomstandigheden wordt niet nogmaals ingehaald.
 11. Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn op één van de vooraf vastgestelde groepslessen, heeft u geen recht op het inhalen van de les of restitutie van het lesgeld. Gemiste privélessen worden bij tijdige afmelding (minimaal 1 dag voor de afgesproken datum) indien mogelijk ingehaald.
 12. Bij alle lessen van de zomercyclus worden maximaal 2 van de lessen per seizoen die door weersomstandigheden niet plaatsvinden ingehaald, bij de wintercyclus 4 lessen.
 13. Uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingeleverde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 14. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, word van deze regel afgeweken.
 15. Indien u vooraf aan de eerste training geen andere betalingsregeling met de trainer overeengekomen bent, geldt dat u binnen 2 weken na aanvang van de lessen het lesgeld dient te voldoen.
 16. Indien de cursist zich niet houdt aan de afgesproken betaaltermijn(en) zoals aangegeven of afgesproken is met de trainer, volgt eerst een aanmaning waarna er verder actie ondernomen wordt.
 17. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 18. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.
 19. De All-in Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures van cursisten en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 20. Omdat wij werken aan de individuele ontwikkeling van elk kind, vragen wij de ouders tijdens de training hier ruimte voor te laten. Op deze manier kunnen het kind en de trainer optimaal aan eigen verantwoordelijkheden werken. U bent zeker welkom als toeschouwer, graag zelfs.
 21. In alle gevallen waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de All-in Tennis Academy.

 

Met vriendelijke groet,
Het All-in Tennis Academy Team